Różnicowanie

od Lat. różni się - różnica
różnica w cenie towaru, gdy jest on zamawiany i kiedy jest otrzymywany w operacjach handlowych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.