Budżet rozwoju

narządów budżetu państwa lub władz lokalnych na każdym poziomie. W B. r. Obejmuje ona przepisy dotyczące innowacji i inwestycji w produkcję, jak iw sferze nieprodukcyjnym, a także koszty rekultywacji środowiska. Część wydatków rzeki. mogą zawierać przepisy, subwencje, transfery i subwencje do budżetów niższym poziomie terytorialnym, a także dotacje i subwencje dla firm i innych podmiotów prawnych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.