Wielkość popytu

Eng. ilość żądana
ilość określonego produktu lub usługi, którą kupujący może kupić po sugerowanej cenie w określonym czasie. B. z. zależy od dochodów kupujących, cen towarów i usług, oczekiwań kupujących, ich upodobań i preferencji. B. z. , a także wielkość podaży, są głównymi czynnikami kształtującymi ceny rynkowe.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.