Dług

(dług) Kwota, którą jedna osoba winna innej osobie. W praktyce handlowej normalne jest spłacanie długu w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania faktury; na koniec tego okresu mogą być naliczane odsetki od kwoty długu. Dług długoterminowy może być realizowany za pomocą weksla, który jest instrumentem zbywalnym. Zobacz także: zobowiązania dłużne; obligacja (obligacje).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.