KULTURA

Zestaw wartości materialnych i duchowych, poglądy życia, wzorce zachowań, normy, metody i metody działania człowieka: odzwierciedlający pewien poziom historycznego rozwoju społeczeństwa i człowieka; ucieleśnione w obiektywnych, materialnych nośnikach; i przesyłane do kolejnych generacji

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.