Karta kredytowa

dokument bankowy zarejestrowany pieniężny, który daje prawo do zakupu towarów i usług w sieci handlu detalicznego bez płacenia gotówką.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.