Akceptacja kredytowa-Ebony

po angielsku. kredyt zwrotny
forma krótkoterminowych pożyczek bankowych na operacje handlowe w państwie trzecim. Sprzedawca otrzymuje zapłatę za sprzedany towar, biorąc pod uwagę projekty przed jego akceptacją w swoim banku, a po zapłaceniu dokumentów towarowych zwraca bankowi kwotę płatności. Warunki takiej pożyczki oraz sposób, w jaki bank spłaca swojego importera z własnego długu, są ustalane podczas negocjacji międzybankowych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.