Counterpurchase

zakupu kont; Kupno z wkupieniem
jest formą kontr-handlu, przewidującą zobowiązania kontrahenta do wykupu od importera masy towaru w wartości eksportowej. Kontraktacja polega na zawarciu dwóch prawnie niezależnych, ale faktycznie współzależnych transakcji sprzedaży.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.