Konwersja

Eng. konwersja
A. Zmiana warunków udzielonej pożyczki w celu przedłużenia okresu pożyczki i zmiany odsetek kredytowych.
B. Przeniesienie przedsiębiorstw wojskowych do produkcji produktów pokojowych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.