Teoria konsumpcji

(teoria konsumenta) The teorię wyjaśniającą preferencję osób i gospodarstw domowych w zakresie teorii użyteczności (użytkowego). przyjmuje się, że konsumenci są w stanie ocenić swoje preferencje ( cm :. preferencje konsumentów (preferencja konsumentów), dzięki czemu mogą oni wybrać koszyk dóbr, który maksymalizuje użyteczność danego ograniczony przychodów załączniku do teorii cenie emisyjnej (teoria cena). i teoria popytu form iruet fundamentem teorii mikroekonomicznej (mikroekonomii) (wraz z teorią firmy) i makroekonomii (makroekonomia)

Biznes wyjaśniająca Słownik - M: ... "INFRA-M" wydawnictwa "cały świat" Graham Betts Barry Brayndli. , S. Williams i in. Ogólne sformułowanie: D. S. Osadchaya IM 1998.