Konsolidacja papierów wartościowych

zmniejszenie całkowitej liczby akcji w emisji w stosunku do obecnej z jednoczesnym proporcjonalnym wzrostem wartości nominalnej akcji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.