Towary uzupełniające

Patrz. Towary komplementarne

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.