Komentarz do załączonych słów

SI Tzu ZHUAN "Komentarze uwięzionych słów". Sekcja "Zhou and" ("Zmiany Chou"), najbardziej filozoficzna z komentarzy ("Shi and" - "Ten Wings") do kanonicznej. część tej książki - "A Jin" ("Kanon zmiany"). Pojęcie "siedzi" ("załączone słowa") oznacza podpisy graficzne. elementy - trygramy i heksagramy (guaci, patrz Gua) i oddzielne. cechy - yao (yao tsu). "SS tsch." zakłada się, że jest około. 4 w. BC. e. , składa się z dwóch części. Zawiera objaśnienia zasad konstruowania struktur "I Ching", ich funkcji, treści, metod wróżbiarstwa, a także mitów. wersje pochodzenia gua i kilka innych figur używanych w wielorybie. numerologia (patrz Xiang shu-chi-hsueh). Obejmuje klasyczne. uogólnienie sformułowań wielu podstawowych pojęć wieloryba. filozofia (np. "Jeden yin (1), jeden yang (1) są nazywane dao", itp.) oraz zasady relacji tych stanów i cech, w których wyrażane są podwójne terminy kosmiczne. życie (np. "ruch i odpoczynek" (dong-ching), "twardość i miękkość" (gan-jou!, itp.) Filozofia "tsch." potwierdza uniwersalność kosmicznych praw, które również propagują o życiu Towarzystwa Zobacz literaturę do artykułu "Zhou and", Gua.

Filozofia chińska. <9.99>