PRODUKTY SPALANIA

PRODUKTY SPALANIA

- gazy powstające w wyniku spalania paliwa i powietrza. Głównymi częściami produktów spalania są: dwutlenek węgla (CO2), azot powietrza do spalania (N2), tlen (O2), jeśli spalanie nastąpiło z nadmiarem powietrza, para wodna (H2O). W przypadku niepełnego spalania otrzymuje się tlenek węgla (CO) i produkty rozkładu niespalonego paliwa, takie jak ciężkie węglowodory, takie jak CnHn, metan CH4, wodór H i amorficzny węgiel C

Samoylov KI Maritime Dictionary. - M.-L. : Stan Naval Wydawca NKVMF ZSRR, 1941

.