Współczynnik zabezpieczenia

współczynnik obliczony jako stosunek kontraktów futures i pozycji gotówkowych z optymalnym zabezpieczeniem.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.