Obywatele

osób należących do stałej populacji danego państwa, korzystających z jego ochrony i obdarzonych kombinacją praw i obowiązków.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.