Utrata CASH

  • ustawione przez ubezpieczyciela kwota zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego wymaga szczególnych dowodów, faktów i okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • klauzula w umowie reasekuracji, według której straty spowodowane nadmiarem kwoty kontraktowej należytym natychmiast prestrahovschikami proporcjonalnie do ich udziału

    Słowniczek Biznesu. Akademik. ru. 2001.