Skonsolidowany budżet

zestaw budżetów różnych szczebli terytorialnych. W Federacji Rosyjskiej są K. b. : budżety powiatów dzielnic miasta i budżetu miasta to K. b. miasto (budżet miasta), budżety osad wiejskich, rozliczenia itp. Oblicza się je jako sumę dochodów, innych przychodów, wydatków minus obrót między budżetami.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.