BRIGADIR

Brygadier
Brygadier, -a, mąż. 1. Kierownik brygady (w 2 i 3 wartościach). B. pociągi. B. Konstruktorzy. 2. W armii rosyjskiej w XVIII wieku. : ranga wojskowa powyżej rangi pułkownika, a także osoba, która ma taką rangę. | żon. brygadieryha i (do 1 wartości, przyspieszenie). | adj. Brygadier , th, th.

Słownik objaśniający Ożewov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.