Współczynnik zmiennoprzecinkowy

obligacja, której rentowność zmienia się w zależności od zmiany stóp procentowych na rynku, ale nie mniej niż uzgodnione minimum.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.