BIOINDYCYATORY

Organizmy, których obecność, ilość lub cechy rozwojowe służą jako wskaźniki naturalnych procesów, warunków lub antropogenicznych zmian w środowisku. W ich jakości można również stosować zbiorowiska organizmów (biocenoz)

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.