Otrzymano rachunki

długi należne klientom, zabezpieczone wekslami. Zostało to ustalone w raporcie księgowym w sekcji "Otrzymane weksle". Rachunkowość jest utrzymywana dla każdego rachunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.