Notatnik

lub osoba, której przekazano rachunek. B otrzymuje prawo do zwrotu kwoty określonej w rachunku z szuflady. V. jest osobą prawną, jeżeli rachunek został przeniesiony przez ciągłą serię adnotacji. W przeciwnym razie osobą prawną jest osoba, na którą wystawiono rachunek.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.