Weksle

szyte rachunki, które służą jako środek płatniczy dla banków komercyjnych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.