Rachunek na nazwisko

Rachunek przekazany nowemu właścicielowi ze wskazaniem jego nazwiska.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.