Gwarancja rachunków

wystawiony rachunek za bezpieczeństwo transakcji bez otrzymania przez wystawcę kwoty rachunku wyszczególnionej w rachunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.