Rachunki Trzeciorzędowe

trzecia kopia rachunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.