Bill Protested

ustawy, w wyniku której awaria szuflady zostaje notarialnie poświadczona i zgodnie z ustaloną procedurą złożono protest.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.