Bill Prejudicial

projekt ustawy, która nie została zaprotestowana w okresie ustalonym przez prawo, tak że jej posiadacz traci część praw przyznanych w przypadku protestu w formie ustawy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.