Konosament Logiteine ​​

ustawy o bezpieczeństwie statku lub ładunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.