Zabezpieczenie rachunku

Patrz. Hipoteka wekslowa

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.