Wewnętrzny rachunek przetargowy

ustawy, a właściciel i zleceniodawca są rezydentami tego kraju.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.