Weksel

rachunek z obowiązkiem spłaty kredytu hipotecznego i odsetek. W V. i. podana jest kwota zadłużenia, stopa procentowa i warunki spłaty.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.