Zagraniczny obrót

Rachunek wystawiony przez bank partnerom w innym kraju to banki zagraniczne.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.