Weksel giełdy Domicile

ustawy z zastrzeżeniem, że jest ona płatna przez osobę trzecią, osobę domową, w miejscu zamieszkania płatnika lub w innym miejscu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.