Promissory Claused

rachunek ze specjalnymi warunkami płatności.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.