Weksel clausable

rachunek, który można przeliczyć z jednego rodzaju długu na inny.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.