Rachunek giełdowy

rachunek zakupiony przez szufladę od właściciela przed upływem terminu zapadalności.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.