Zaakceptowano rachunek

Angielski. rachunek akceptacyjny
Rachunek z obowiązkiem płatnika, drawee, zapłacić po przedstawieniu i nadejściu z zastrzeżonym terminem określonym w niniejszym dokumencie lub z gwarancją bankową na wypłatę kwoty rachunku. V. a. jest sporządzony z napisem typu zaakceptowanego, zaakceptowanego lub po prostu podpisem płatnika, do zapłaty. Płatnik staje się akcepterem - dłużnikiem, który odpowiada za spłatę w terminie. W przypadku braku płatności posiadacz rachunku ma prawo do bezpośredniego działania przeciwko akceptantowi. Zgodnie z Konwencją Genewską dotyczącą jednolitego prawa dotyczącego rachunków, przyjęcie musi być bezwarunkowe, ale może być ograniczone do części weksla (częściowa akceptacja).

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.