Zaakceptuj akceptację

Patrz. Akceptacja rachunku

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.