Bill Promissory

rachunek, który jest przedmiotem natychmiastowej zapłaty na żądanie okaziciela.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.