Baselines

Wskaźniki wartości ekonomicznej, gospodarczej rozumianej jako podstawa, podstawa do porównania z innymi wskaźnikami mapowania. Wskaźniki wyjściowe są niezbędne do analizy, badań ekonomicznych, określenia względnych wartości wartości ekonomicznych. Na przykład w badaniu stanu gospodarki w danym roku w dane wyjściowe może przyjmować wartości podobnych wskaźników w ciągu ostatniego roku, lub w innych krajach, a także średniej. Rok przyjęty jako podstawa do porównania wskaźników różnych lat nazywany jest rokiem bazowym. Przy ustalaniu jakości towarów poprzez porównanie ich ze wskaźnikami jakości podstawowej można przyjąć wskaźniki standardów

Słownictwo biznesowe. Akademik. ru. 2001.