Ubranie

dokument, który określa zadanie wykonania pracy wykonawców (robotnika, brygady). Wydawany jest przed rozpoczęciem pracy i zawiera listę prac, normy dotyczące czasu spędzania czasu na ich realizację, stawki, formy płatności i całkowitą kwotę płatności.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.