Zestawienie kultu

roszczenie powoda do pozwanego, przesłane do organów sądowych, odszkodowanie za szkodę, zapłata za utracony majątek, zwrot nieruchomości itd.

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.