Apex

(APEX) Skrót od "opłacania z góry". Jest to forma biletu w obie strony na trasach międzynarodowych. Bilet jest sprzedawany ze zniżką i jest zarezerwowany na 21 dni przed odlotem podczas lotu międzynarodowego lub 7-14 dni przed odlotem w trakcie lotu europejskiego i nie podlega wymianie ani zwrotowi.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.