Usługi płatne kontrakt

Umowa na podstawie której wykonawczy zobowiązuje się do klienta w celu świadczenia usług (w celu wykonywania określonych czynności lub wykonywania niektórych działalności), a klient zobowiązuje się do zapłaty za te usługi

Biznes słowniku. Akademik. ru. 2001.