Rzecznictwo

stowarzyszenie osób zaangażowanych w rzecznictwo na zasadzie dobrowolności. Formą organizacji A. jest zespół prawników, utworzony na wniosek grupy założycieli.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.