Administrator

(administrator) 1. Każda osoba wyznaczona przez sąd lub umowę prywatną do zarządzania majątkiem innej osoby. 2. Każda osoba, której powierzono sąd, uporządkuje sprawy zmarłej osoby, nie pozostawiając woli. Jego obowiązki obejmują ocenę wartości majątku zmarłego, spłatę jego długów i rozdzielenie pozostałej nieruchomości po spłacie długów między osobami uprawnionymi do dziedziczenia zgodnie z przepisami o majątku pozostawionym bez woli (intestacy). Jako potwierdzenie jego uprawnień administrator musi mieć pisemne zezwolenie (listy administracyjne).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.