Dyrektor administracyjny

Patrz. Dyrektor administracyjny

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.