Sąd administracyjny

Patrz. Sąd administracyjny

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.